Февр. 262016
 

Бюджет на ЦДГ „МАЯ“ за 2016 година
Документация

Изпълнението на бюджет 2016 към 31.03.2016 г.
Документация

Изпълнението на бюджет 2016 към 30.06.2016 г.
Документация

Изпълнението на бюджет 2016 към 30.09.2016 г.
Документация

Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Документация