Юли 042016
 

На 04.07.2016 г. от 19:00 часа в музикалния салон ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г.