Ное. 282016
 

Изх.№ 434

24.11.2016 г.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ МАЯ” ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, район „Южен”ул. „Иван Гарванов” №28-А, тел.032/692 162

 

ПОКАНА

Уважаеми родители,

Във връзка със създаването на Обществен съвет  към  ДГ „ Мая”,  Ви каня  на 12.12.2016 година от 17.15 часа на среща на родителите на децата от всяка група. Срещите ще  се проведат на определената дата и час в сградата на детската градина, където се помещава съответната група на детето Ви и ще протекат при следния Дневен  ред:

  1. Запознаване на родителите/настойниците на децата с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
  2. Запознаване на родителите/настойниците на децата с организацията по водене на протокола на срещата.

3.Избор и излъчване на  двама представители от  всяка група, които ще участват във втори етап – събранието на родителите за окончателния избор на членове на Обществения съвет .

Правомощията на Обществения съвет са определени в  ”Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата”, който се намира :

  • на сайта на ДГ
  • на информационно табло във фоайето на ДГ .

 

 

С  уважение,

Стоил Семерджиев

Директор на  ДГ „Мая“

 

Изтегли като .doc