Окт. 022017
 

На 03.10.2017 г. в музикален салон от 19,00 ч. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред :

1.Запознаване с отчета на бюджета към 30.09.2017 г.

2.Разни