Ян. 172018
 

На 18.01.2018 г. от 19,00 ч. в сградата на детска градина „Мая“ – музикален салон ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1.Отчет изпълнение на бюджета на ДГ “ Мая“ към 31.12.2017 г.