Ян. 112019
 

Общо събрание на колектива на ДГ „Мая“ ще се проведе на 18.01.2019 г. от 19,00 ч. в сградата на ДГ „Мая“- музикален салон при следния дневен ред:

1.Отчет изпълнението на бюджета на ДГ „Мая“ към 31.12.2018 г.