Апр. 092019
 

Общо събрание на колектива на ДГ „Мая“ ще се проведе на 15.04.2019 г. от 19,00 ч. в сградата на ДГ „Мая“- музикален салон при следния дневен ред:

1.Запознаване с бюджета на ДГ „Мая“ за 2019 г.

2.Отчет изпълнението на бюджета на ДГ „Мая“ към 31.03.2019 г.