Окт. 072019
 

Общо събрание на колектива на ДГ „Мая“ ще се проведе на 08.10.2019 г. от 19,00 ч. в сградата на ДГ „Мая“- музикален салон при следния дневен ред: 1.Отчет изпълнението на бюджета на ДГ „Мая“ към 30.09.2019 г.

Документация