юни 202020
 

20200714_141657_

На 20.06.2020 г. в Пловдив беше проведена Благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“. За пореден път в нея се включи и ДГ „Мая“.

юни 112020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
След съгласуване с Обществения съвет на ДГ „Мая“, гр. Пловдив се подписа Анекс към договорите от 01.10.2019г. с  :  ЕТ “ДАНИВЕР – ГЕОРГИ ГОГОВ,  “Пловдив Старс“ ЕООД ,  СК „ Самодива“  за дейностите, които не са дейности на детската градина –  Английски език,  Футбол,  Мажоретен състав  и Народни танци      със следните точки:
1. Фирмите  да продължат обучителната си дейност в детската градина от 01.10.2020г., без родителите да имат ангажимент да направят избор на допълнителни дейности за новата учебна година, предоставяни от същия доставчик, след подписване на нов договор.
2. Родителите на децата от първа, втора и трета възрастови групи, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата  ще получат съответно намаление на таксите през следващата учебна година.
3. На родителите на децата от четвърта възрастова група, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще им бъде възстановена сумата в периода от 01.09.2020г. до 13.09.2020г.вкл.