Февр. 152022
 

Тема: „Методика на обучението на децата по БДП в детската градина“, “ Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“, „Спецефични умения за работа в комисии по БДП“

Продължителност и форма на провеждане: 16 академични часа, ( дистанционна форма)

Период на провеждане: 28.02.2022

Място на провеждане: ДГ „Мая“

Обучителна организация: ЕООД „Дидаско Груп“

Брой педагогически специалисти: 9