Апр. 082022
 

Бюджет за 2022 година
Бюджет на ДГ „Мая“ за 2022 година.


Изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.