май 202022
 

Тема: „Педагогически стратегии за изграждане на креативна, иновативна и подкрепяща образователна среда“

Продължителност и форма на провеждане:  16 академични часа, присъствена с логистика

Период на провеждане: 21-22.05.2022 ( присъствена форма)

Място на провеждане: К.к.Слънчев бряг, х-л „Бургас Бийч“

Обучителна организация: “ Евроклас-консулт“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 14