Апр. 202023
 


Изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.


Изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.