Апр. 222023
 

Тема: „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини“

Продължителност и форма на провеждане:  16 академични часа, /8 академични часа присъствена форма/

Период на провеждане: 22.04.-01.05.2023 ( присъствена форма на 22.04.2023 г.)

Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Марица

Обучителна организация: “ Евроклас-консулт“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 11