юни 152023
 

На 15.06.2023 г. Първи детски гвардейски отряд при ДГ „Мая“ взе участие в концерта „Талантливите деца на Пловдив“. Същият беше проведен в Музикалния корпус на СУ „Любен Каравелов“ от
РУО Пловдив със съдействието на СУ „Любен Каравелов“ Пловдив и ЦПЛР-ОДК-Пловдив.