май 162024
 

Тема: „Компетентностен подход в образованието“

Продължителност и форма на провеждане:  16 академични часа, /8 академични часа присъствена форма/

Период на провеждане: 01.06.-02.06.2024 ( присъствена форма от 01.06.2024 г. до 02.06.2024 г.)

Място на провеждане: гр. Свети Влас

Обучителна организация: “ Евроклас-консулт“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 11