май 202022
 

Тема: „Педагогически стратегии за изграждане на креативна, иновативна и подкрепяща образователна среда“ Продължителност и форма на провеждане:  16 академични часа, присъствена с логистика Период на провеждане: 21-22.05.2022 ( присъствена форма) Място на провеждане: К.к.Слънчев бряг, х-л „Бургас Бийч“ Обучителна организация: “ Евроклас-консулт“ ЕООД Брой педагогически специалисти: 14

Февр. 152022
 

Тема: „Методика на обучението на децата по БДП в детската градина“, “ Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“, „Спецефични умения за работа в комисии по БДП“ Продължителност и форма на провеждане: 16 академични часа, ( дистанционна форма) Период на провеждане: 28.02.2022 Място на провеждане: ДГ „Мая“ Обучителна организация: ЕООД „Дидаско Груп“ Брой педагогически […]