Мар. 202020
 

Номер на поръчката в АОП: 03485-2020-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966792&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=966794&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 20 12:35:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Mar 20 12:35:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация и образци Time stamp: Mar 20 12:35:39 […]

май 202019
 

Обява в АОП Time stamp: May 20 14:03:25 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време) Документи за участие: Документация Time stamp: May 20 14:03:16 2019 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време) Образци декларации Time stamp: May 20 14:03:46 2019 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време) Образец 3 техническо предложение ОП […]

Апр. 092019
 
Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОбявлениеTime stamp: Apr 9 14:16:53 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) ОбявлениеTime stamp: Apr 19 14:01:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Февр. 172017
 

1. Документи за участие: Документация Time stamp: Feb 17 06:58:42 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време) Образец 1 Time stamp: Feb 17 06:58:57 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време) Образец 2 Time stamp: Feb 17 06:59:22.790 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време) Образец 3 техническо предложение […]