Мар. 202020
 

Номер на поръчката в АОП: 03485-2020-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966792&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=966794&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 20 12:35:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Mar 20 12:35:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация и образци Time stamp: Mar 20 12:35:39 […]