Обща информация

 

Възложител: ДГ „Мая“, Район „Южен“ – Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Гарванов“ 28a
e-mail: cdgmaq@abv.bg
Лице за получаване на информация: Стоил Семерджиев – Директор