Мар. 022023
 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „МАЯ“

2022-2023

  1. ГЕРГАНА ТОШЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
  2. КРЕМЕНА ЧАКЪРОВА, ГЛ. ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“ –  ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  3. ПЕНКА АТАНАСОВА – ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  4. КАМЕЛИЯ СТОЕВА – ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  5. НЕВЕНА СТЕФАНОВА – ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ

……………………………………………………………………

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

НА  ДГ „МАЯ“

  1. ПАВЕЛ МИЛУШЕВ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В РАЙОН ЮЖЕН – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  2. СИМОНА КАЛОФЕРОВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  3. РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  4. ПОЛИНА ПОПОВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ
  5. АНА ИВАНОВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ