Апр. 202023
 
Бюджет 2023 година

Изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Апр. 082022
 
Бюджет 2022 година

Бюджет за 2022 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2022 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Апр. 082021
 
Бюджет 2021 година

Бюджет за 2021 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2021 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Обяснителна записка Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Обяснителна записка Изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. Обяснителна записка Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Апр. 152020
 
Бюджет 2020 година

Бюджет за 2020 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2020 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Документация

Мар. 282019
 
Бюджет 2019 година

Бюджет за 2019 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2019 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 Документация Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 Документация Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. Документация

Апр. 122018
 
Бюджет 2018 година

Бюджет за 2018 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2018 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. Документация

Мар. 232017
 
Бюджет 2017 година

Бюджет за 2017 година Бюджет на ДГ „Мая“ за 2017 година. Изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. Документация

Февр. 262016
 
Бюджет на ЦДГ "МАЯ" 2016 година

Бюджет на ЦДГ „МАЯ“ за 2016 година Документация Изпълнението на бюджет 2016 към 31.03.2016 г. Документация Изпълнението на бюджет 2016 към 30.06.2016 г. Документация Изпълнението на бюджет 2016 към 30.09.2016 г. Документация Изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. Документация