Окт. 072019
 
Изпълнение на бюджета към 30.09.2019

Общо събрание на колектива на ДГ „Мая“ ще се проведе на 08.10.2019 г. от 19,00 ч. в сградата на ДГ „Мая“- музикален салон при следния дневен ред: 1.Отчет изпълнението на бюджета на ДГ „Мая“ към 30.09.2019 г. Документация

Юли 012019
 
Изпълнение на бюджета към 30.06.2019

Общо събрание на колектива на ДГ „Мая“ ще се проведе на 02.07.2019 г. от 19,00 ч. в сградата на ДГ „Мая“- музикален салон при следния дневен ред: 1.Отчет изпълнението на бюджета на ДГ „Мая“ към 30.06.2019 г. Документация