Февр. 172017
 

1. Документи за участие:

Документация Time stamp: Feb 17 06:58:42 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 1 Time stamp: Feb 17 06:58:57 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 2 Time stamp: Feb 17 06:59:22.790 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП1 Time stamp: Feb 17 06:59:38 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП2 Time stamp: Feb 17 07:00:01.728 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 – ОП1 Time stamp: Feb 17 07:00:20.542 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 – ОП2 Time stamp: Feb 17 07:00:34 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Проект на договор ОП1 Time stamp: Feb 17 07:00:50 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Проект на договор ОП2 Time stamp: Feb 17 07:01:09 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Събиране на оферти до 24.02.2017 г.  до 16:00. Дата на отваряне на офертите 27.02.2017 г. от 10:00 ч.в административната сграда на район „Южен“, община Пловдив. ул. „Македония“ 73 а.

2.Протокол от заседанието на комисията от 27.02.2017 г.

3.Обява в АОП. Time stamp: Mar 8 15:35:54.925 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)