май 202019
 

Обява в АОП Time stamp: May 20 14:03:25 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Документи за участие:

Документация Time stamp: May 20 14:03:16 2019 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образци декларации Time stamp: May 20 14:03:46 2019 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП 1 Time stamp: May 20 14:03:53 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП 2 Time stamp: May 20 14:04:02 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 технически спецификации ОП 1 Time stamp: May 20 14:04:09 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 технически спецификации ОП 2 Time stamp: May 20 14:04:17 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Ценово предложение ОП 1 Образец 4 Time stamp: May 20 14:02:52 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Ценово предложение ОП 2 Образец 4 Time stamp: May 20 14:03:07 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Договор ОП 1 Time stamp: May 20 14:03:32 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Договор ОП 2 Time stamp: May 20 14:03:39 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Jun 4 16:19:50 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Сключен договор по ОП №1 Time stamp: Jul 5 12:06:13 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)

Сключен договор по ОП №2 Time stamp: Jul 5 12:06:35 2019 GMT(оттук може да изтеглите сертификата за време)