Мар. 202020
 

Номер на поръчката в АОП: 03485-2020-0001

Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966792&newver=2

Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=966794&mode=view

1. Решение Time stamp: Mar 20 12:35:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Mar 20 12:35:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Mar 20 12:35:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Time stamp: Apr 13 09:24:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за провеждане на жребий за ОП 2 Time stamp: Jun 2 13:22:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Jun 9 10:03:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Jun 9 10:03:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Jun 9 10:10:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение до участниците „Сибота“ ЕООД, „Елиаз“ ООД, „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Jun 9 13:32:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Aug 7 10:55:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Сключени договори по ОП 1-5 Time stamp: Aug 7 10:55:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Възлагателни писма по ОП 1-5 Time stamp: Jul 26 13:18:50 2021 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за прекратяване на обществена поръчка по ОП 2 Time stamp: Sep 09 17:35:22 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Обявление за прекратяване на обществена поръчка по ОП 5 Time stamp: Sep 09 17:35:32 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)